Workshop "HARTelijke Communicatie" 

Deze driedaagse workshop is vooral gericht op teams die veel samenwerken. Dit kan in bedrijfsverband (rechtstreekse collega’s, teamleaders,…) zijn, in schoolverband (leerkrachten, zorgpersoneel, kaderpersoneel) maar ook groepen vriendinnen of vrienden die regelmatig misverstanden uit de wereld moeten helpen.
De workshop wordt verspreid over 3 weken zodat er voldoende ruimte is om de opgedane inzichten toe te passen en te laten doorwerken. Op deze manier wordt het geen overdaad en kan men de ervaringen onmiddellijk toepassen in het dagelijks leven.

In groep van maximum 6 deelnemers gaan we d.m.v. coaching met paarden enkele thema’s onderzoeken die inzichten kunnen bieden in het eigen gedrag en zo op het gedrag binnen een groep. Paarden hebben veel spiegelneuronen, zijn kuddedieren, leven vanuit vlucht- en vechtreacties en zijn hierdoor geschikt om verborgen gedragingen aan het licht te brengen.
Samen met de paarden gaan we eenvoudige opdrachten ( bv. het paard van punt A naar punt B leiden) uitvoeren waardoor we beter inzicht krijgen in ons onbewust gedrag. Deze opdrachten worden naast het paard uitgevoerd. Er wordt niet gereden of op het paard gezeten. (Deze cursus is ook geschikt voor mensen die angst hebben voor paarden, er wordt gewerkt vanuit eigen kunnen en durven en op eigen tempo.)
Deze verworven inzichten gaan we meer leren integreren in ons dagelijks leven.

Vaak wederkerende conflictsituaties bij interacties tussen verschillende personen tonen aan dat er een andere manier van communicatie noodzakelijk is om elkaar beter te leren begrijpen. Er worden nu veel cursussen rond verbindende communicatie aangeboden maar men ziet 1 aspect regelmatig over het hoofd. Veel mensen zijn vaak afgesneden van hun gevoelens, weten niet goed wat ze voelen, waarom ze iets voelen of kunnen dit moeilijk benoemen en erover praten.
Het is voor elk persoon belangrijk om eerst opnieuw te leren voelen en te gaan kijken naar eigen emoties alvorens we empathisch (vanuit het hart) kunnen leren communiceren. Paarden hebben de eigenschap om ons een spiegel voor te houden zodat we opnieuw contact leren maken met de persoon die we echt zijn. Dit bewustwordingsproces is noodzakelijk om vanuit een Harts verbinding te leren communiceren.

Deze workshop gaat jullie helpen om meer zelfinzicht te krijgen en vanuit de verworven kennis een nieuwe vorm van communicatie, en zodoende meer eensgezindheid te creëren. We gaan een ruimer bewustzijn proberen te ontwikkelen waardoor we meer aandacht leren hebben voor onze eigen emotionele behoeften en die van anderen.
Met deze tools gaan we proberen een emotioneel veilige omgeving te creëren d.m.v. respectvolle communicatie. Een omgeving vanuit liefde, vertrouwen, begrip en geborgenheid i.p.v. dominantie, woede, afgunst, dwang, straffen en belonen.